Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Роботи, що можуть бути виконані у Центрі

1. Перевірка запропонованих ділянок вугільних родовищ до підземної газифікації за загальноприйнятими критеріями. Аналітичне визначення матеріально-теплового балансу, складу дутьевой і вихыдноъ суміші, рекомендації з використання отриманої енергетичної і хімічної сировини. Вибір критеріїв подібності системи «аналітична модель – стендові випробування».

2. Стендові випробування технологічності процесу: збірка і наладка стенду для випробувань холодне продування аеродинамічний системи; наладка контрольної і вимірювальної апаратури; адаптація програмного забезпечення; монтаж породоугольного масиву з дотриманням критеріїв подібності, визначення кінцевої товарної продукції процесу газифікації. Як початковий матеріал використовується вугілля конкретних гірничо-геологічних умов.

3. Проведення тестових випробувань підземної газифікації в умовах вибраних ділянок: розробка технологічної схеми розтину і підготовки геореакторної системи, вибір підрядчиків для проведення бурових робіт, орієнтація продукції на ринок збуту кінцевій продукції.

4. Розробка рекомендацій до виконання передпроектної документації для конкретної ділянки: вибір проектної організації виконання будівельних робіт першої і другої черги, споруда станції підземної газифікації, вихід на виробничу потужність. 

© 2006-2018 Інформація про сайт