Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наявний досвід

Результати досліджень представлені у біля 250 публікаціях (статті, монографії, підручники та ін.); отримано 85 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. За останніх 5 років захищені 3 кандидатських дисертації.

Суть «НОУ-ХАУ» розробок полягає у впровадженні нових конструкцій підземних газогенераторів, технологій вигазовування і технологічних рішень з управління термохімічним процесом газифікації з урахуванням геологічних умов і технологічних параметрів СПГВ, що дає можливість розробляти технологічну документацію з будівництва і експлуатації станцій «Підземгаз» при підготовці підземних газогенераторів з поверхні землі і в шахтних умовах. Нами розроблені технологічні схеми СПГВ і конструкції підземних газогенераторів з штучною герметизацією порід, направляючою і селективною подачею дуттєвих сумішей, управлінням матеріальним і тепловим балансом процесу газифікації, мембранним розділенням продуктів підземної газифікації з переробкою і утилізацією баластних газів (Н2S4, CO2, N2) і оптимізацією складу горючих газів газифікації.

Співробітники Національного гірського університету спільно з представниками проектного інституту «Дніпрогіпрошахт» розробили три робочих проекту станцій «Підземгаз» для бурого і кам'яного вугілля («Техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва станції «Підземгаз», ТЕО 3858-П3, Синельниковське родовище; «Проект експериментального підземного газогенератора», Тарнавське родовище; «Проект експериментальної ділянки станції «Підземгаз» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»).

У 2000 році співробітниками кафедри підземної розробки родовищ НГУ виконаний проект ВФ-3 «Контракт демонстративного дослідження підземної газифікації вугілля», за договором з фірмами JCОAL, Mitsui і Японським центром енергетики вугілля.

З 1.07 2007 по 30.06.2010 рр. успішно реалізований проект «HUGE: воднево – орієнтована підземна газифікація вугілля для Європи», спільно з 12 європейськими партнерами на території Польщі в умовахт шахти «Барбара». Загальна вартість проекту 3,6 млн. євро (фінансування за рахунок фонду «Вугілля і Сталі», контракт № RFCR-CT-2007-00006). У даному проекті співробітниками НГУ розроблені технологічні схеми шахтного газогенератора з керованою точкою подачі (під тиском) дуття на вогняний вибій і відведення (відсмоктуванням) продуктів газифікації; обґрунтовані параметри матеріально-теплового балансу і конструктивні особливості шахтної частини газогенератора.

Дослідження із підземної газифікації реалізовані у рамках прямих договорів між Головним інститутом гірництва, Катовіце, Польща а Національним гірничим університетом:

- ВФ-08: «Analysis of Works on Underground Coal Gasification Developed by Scientific and Research Institutes of Former USSR. Construction of Underground Gas-Generator in-Sity». (Аналіз розробок з підземної вугільної газифікації виконаних науково-дослідними інститутами колишнього СРСР. Конструкція підземного газогенератора in-sity) (2007 р.), контракт № PL 000023461/1975/EW.MW/07);

- ВФ-10: «Elaboration of safe for the environment and human health method to start and operation of the underground coal gasification generator in the light of experience in the former Soviet Union» (Розробка екологічно чистих та не шкідливих для здоров’я людей способів запуску та експлуатації підземних вугільних газогенераторів, з точки зору досвіду в країнах колишнього Радянського Союзу) (2008 р.) контракт № PL 000023461/2177/MG/08;

- ВФ-11: «Tests to determinate the rules of construction and technological schemes of underground gasification generators in the shallow, residual coal seams, on the basis of analysis their own experiences» (Дослідження в області визначення конструкції і технологічних схем газогенераторів підземної газифікації для неглибоких залишкових покладів вугілля на основі аналізу власного досвіду), (2009 р.) контракт № PL 000023461/2512/MG/10;

- ВФ-12: «Analysis of mining-geological conditions for deep deposits of coal left after exploitation in Ukraine with determination of their quantity according to suitability criteria for UCG» (Аналізу гірничо-геологічних умов не глибоких залишених після експлуатації покладів вугілля в Україні разом із визначення запасів згідно до критерії придатності ПГВ (2010 р.) контракт № PL 000023461/2630/MW/10;

- ВФ-13: «Test of device for measuring the coal cutability in the conditions of Ukrainian mining» (Тестування обладнання для визначення опірності різанню вугілля в умовах шахт України, 2011 р.), контракт № PL PL000023461/2704/MW/10.

При реалізації програми співробітництва Міністерства освіти і науки України із закордонними вищими навчальними та науково-дослідними закладами нами успішно була виконана робота ОБ-47: «Розробка технічних параметрів та технології свердловинної підземної газифікації на малих глибинах», 0109U004382 (термін реалізації червень 2009 р. – січень 2010 р.).

За господарчими договорами Національного гірничого університету із ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» успішно реалізовані проекти: «Обґрунтування технології свердловинної підземної газифікації щодо застосування в умовах ВАТ «Павлоградвугілля», договір № 10-0/820-У/010176 (2010 р.); «Реалізація технології газифікації вугілля Західного Донбасу на стендовій установці із отриманням товарної енергетичної та хімічної сировини», договір № 11-11/132-ПД/010178 (2011 р.). 

© 2006-2018 Інформація про сайт